Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Accounting department

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment, Civil / Construction
Deadline to Apply 16/04/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Vai trò

Đảm bảo hoạt động của bộ phận kế toán phù hợp nguyên tắc và chuẩn mức kế toán, tuân thủ quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Nhiệm vụ chính

 • Xử lý nghiệp vụ kế toán hàng ngày, các vấn đề về thuế;
 • Thực hiện các báo cáo quản lý tài chính, phân tích chi phí;
 • Lập báo cáo thuế, thống kê và quyết toán thuế;
 • Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê;
 • Đón tiếp và làm việc cơ quan ban ngành về công tác kiểm thanh tra thuế;
 • Tham gia công tác đối chiếu, kiểm tra dòng tiền các dự án, phân tích và dự báo nguồn tài chính;
 • Quản lý, kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu, sổ sách, chứng từ kế toán, bảo mật thông tin đảm bảo tuân thủ quy định Công ty và pháp luật hiện hành;
 • Đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân viên;
 • Phổ biến, hướng dẫn kịp thời quy định tài chính kế toán cho nhân viên và các bộ phận liên quan;
 • Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên thuộc quyền quản lý;
 • Cải tiến và hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán đảm bảo việc ghi chép, tính toán số liệu trung thực, kịp thời, phản ánh đầy đủ quá trình hoạt động của Công ty;
 • Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo;
 • Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Tài chính và Ban Tổng Giám đốc.

Job Requirement

Yêu cầu tối thiểu

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương các công ty xây dựng;
 • Hiểu biết sâu rộng về kế toán, tài chính doanh nghiệp;
 • Nắm vững nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành;
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh xây lắp;
 • Tư duy logic, khả năng phân tích, đọc hiểu số liệu, tổng hợp báo cáo tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp xã hội, giải quyết vấn đề khéo léo;
 • Khả năng lãnh đạo, tổ chức, phân công phân nhiệm và và quản lý công việc hiệu quả;
 • Khả năng hoạch định chiến lược, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện quy trình, hệ thống và phần mềm kế toán;
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, kỷ luật cao, trung thực và đáng tin cậy;
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học hệ chính quy các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng.

Địa điểm và thời gian làm việc

 • Địa điểm: Tòa nhà An Phong, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
 • Thời gian: 8:00 – 11:30 và 13:30 – 17:00 từ Thứ Hai đếnThứ Sáu và sáng thứ Bảy

People also viewed

Current Job

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Accounting department

AN PHONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.