Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KỸ SƯ QS

Bidding Department

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Civil / Construction
Deadline to Apply 29/02/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát, cập nhật toàn bộ khối lượng thực hiện trong quá trình thi công.

- Kiểm soát chi phí và ngân sách.

- Bóc, tách khối lượng trên bản vẽ nhanh, chính xác.

- Đảm bảo chính xác việc thanh quyết toán khối lượng với Bên A, Thầu phụ/Tổ đội.

- Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng.

- Biết về thống kê, phân tích số liệu.

- Kinh nghiệm thực tế dưới 02 năm.

- Thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn.

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

- Trung thực, tỉ mỉ trong công việc.

- Ưu tiên biết tiếng Anh.

People also viewed

Current Job

KỸ SƯ QS

Bidding Department

AN PHONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.